Get Adobe Flash player

譚延闓日記名人一瞬 :譚延闓

妻子過世

譚延闓寫道: 1918日記 十二月一日 譚延闓 得大武、大生書,始知內人凶耗,悲愴難堪。內人逝於五月十六日巳時,家人匿不告我,我數月來時時作噩夢,五月三日夢尤怪,久惡其不祥,孰知正應在此。二十餘年夫婦,無一語相迕,一事有失,孰意至此而止耶。去滬時訣別,方自謂赴敵決死,不知我尚存,而內人死也。悲悼既深,轉不能哭。