Get Adobe Flash player

譚延闓日記名人一瞬 :孫中山(1866-1925)

譚延闓最初只聽聞孫中山事蹟,甚不以為然。後與中山先生當面晤談,才折服於其救國理念,也曾變賣不少家產支持革命大業。而當中山先生去世,他難過地於日記中寫道:「深為國家前途悲...」。

1913年慈衛室日記 八月七日 飯後,柏烈武遣易坤來談甚久,知孫中山種種謬舉,此番皆為所誤,可歎。 1916年日記 五月十五日 與中山談甚久,凡負一時之盛名與大謗者,皆有其獨到處,究不可以輕重也。 1925年訒齋日記 三月十二日 …...得電,知孫先生於今日午前九時逝世,深為國家前途悲,有今日始途窮之慟,決明日入省,不暇擇車矣。 孫中山(1866年-1925年),號逸仙,廣東香山(今中山)人,是醫師、近代中國的民主革命家、中國國民黨總理、第一任中華民國臨時大總統、亦為中華民國國父。