Get Adobe Flash player

譚延闓日記滬上生活 :寶隆醫院

上海同濟醫院。原坐落在白克路(今鳳陽路),由德國醫生埃裏希•寶隆(Erich Paulun)創辦。原以同舟共濟為旨,取名同濟醫院,寶隆擔任院長,在寶隆過世後,更名為寶隆醫院以為紀念。後跟著同濟大學發展,曾遷至武漢。今上海同濟大學亦有附屬醫院,座落於上海市新村路389號。

譚延闓日記1920 12月31日 粥後,與外姑諸人計送靜入醫院,家中嘈雜不能靜養也。午飯後,呼汽車來,以籐椅抬靜下樓,入車,余親送至寶隆,令居特別室中,以楊、彭兩嫗伺候。 譚延闓日記1921 1月1日 "七時醒,坐三十分起。下樓,以人力車至寶隆醫院視靜姑,語以生死之理,教以淨土之旨,似能領悟。疾不可為,惟望其得生極樂耳。"