Get Adobe Flash player

譚延闓日記滬上生活 :大世界

大世界遊樂中心位於西藏路、延安路交叉口。「大世界」始建於1917年,以遊藝雜耍和南北戲曲、曲藝為其特色。

譚延闓日記1917 10月5日 吾輩以人力車至大世界,遇雨,啜茗共和堂,其地部署頗見心思,甚合白相人心理也。周游一巡,看松旭齋天左魔術,惟縳兩指而能環立木及人臂,大奇。又以一箱盛女子,重重纏縛,及開,則易他人,亦奇幻。又看二無身人,則以折光鏡作几,視之若空。又一人身長鱗,如骨如菌,謂之角人,則一種異病也。 譚延闓日記1917 10月17日 步入大世界,登高樓眺望,見跑馬廳中試馬者殊駿軼。下看天左魔術,中有透進一層者,似假幻真,頗可尋味。及散,入日本式衛生飲食店,各飲雞汁一杯,下以雞子,殊佳妙。有滿州女出演唱,頗有京師之聲。 譚延闓日記1917 10月26日 以電車至大世界,徘徊久之,飛輪已成,呂、宋同登,吾輩則未上。看一新到野人,實一大猴耳,此實行達爾文學說者。啜日本茶,聽攤簧久之,乃至古渝軒,買蟹十二,蒸食甚美,凡直一元九角也。