Get Adobe Flash player

畏公大翅

在譚延闓日記中寫到,晚,請張、周、徐三君餞行,自炖魚翅,以禮衡、松堅、冠軍、護芳、洪群、蘧孫作陪,飲勃蘭地十餘杯,諸君談至八時始散。