Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :十一月十二日 中國第一間鋼鐵廠

十一月十二日 中國第一間鋼鐵廠

何紹樂來,盧洪昶遣錢樹森以小輪來迎,赴鐵廠,遂與胡、黎、宋、王赴之,何亦隨至。冒雨入廠,則盧父子及美人饒某、又一西人公司查賬員孫德全、工程師吳誠之、管理人舒楚生等咸在。頃之,具餐精美,非尋常西餐也。盧、吳導觀廠,見化鐵爐出鐵,流瀉如瀑布,迸散如煙火,極為偉觀。凡三爐,爐日出五次,次三十餘噸。又至馬丁煉鋼爐,爐凡六瀉鋼,計各鐵鑪每次三十噸,以挂車提注鋼罐中,每罐二噸半。及凝,乃移入壓機,令長。复以軸轉運至切機,分為三,更壓成鐵軌式,复截為二,俟冷即成軌矣。運機皆電力,云鑪太不敷,地無從拓,將更於大冶設新鑪,此中國唯一鐵廠也。