Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :十月二十四日 光緒與慈禧前後過世

十月二十四日 光緒與慈禧前後過世

"慈聖崩於儀鸞殿,大行則瀛臺,皆以吉祥椅舁入宮。初崩傳各大臣入瞻仰聖容。及回宮,南皮扶轎,大哭不止,云 兩宮升進時皆極明白。連日人心惶惶,錢店擠倒十數家,前門人多如蟻,警察不能禁。聞慈聖語時,醇邸猶謙云,不如載洵子某。慈聖怒曰,你不要攪局。乃定。某王者長跪振貝子前,請大爺栽培,亦可怪者。 連日軍機皆宿內廷。"