Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :九月二十七日 遊香港

九月二十七日 遊香港

十點抵香港,形勢絕佳,魚雷船衝波而出,急如奔馬。泊定後,知省中以廣德、安瀾、鎮濤、伏波四船來,趙長青實至,乃乘小輪登安瀾一閱。偕文柏、委員梁蘭泉耀曾同登岸,乘東洋車至博物院,粗覽一過,中有兕牛及人猴、麐胎。十二點鐘,院須閉門,遂急出。游公家花園及王家園,見駝鳥一、鐵像一。乘輿至華人大餐房大食,复至六層樓,樓有機器車,升降極便,舖設之工,非所論也。