Get Adobe Flash player

譚延闓日記精選事件 :八月三十日 讀《述筆法》

八月三十日 讀《述筆法》

讀久之,有〈述筆法〉一篇,蓋述所聞於梁聞山者,云以大指、食指尖相對,捉筆如環,二指本以上平可安酒杯,平其肘,腕不附几,肘圓而二指與筆正當胸,令全身之力行於臂,而湊於如環之二指間,故曰指以運臂,臂以運身。指頂相接以固筆,以大指食指謂之單勾,以大指與食指中指謂之雙勾,云二王以後至唐宋元明諸大家,口口相傳如是。