Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1924年 第6篇

關鍵字:「兵士」

三月十二日 余近頗為兵士打戲館,軍官包賭規所惱,繼思亦何害者,愛好之念不除,終於自縛而已。 十一月二十一日 大風極寒,衣呢袍綿襖而嚏不止,則兵士之瑟縮可知矣。