Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1923年 第2篇

關鍵字:「湘軍」

十二月六日 廩丞來,遂偕歸。至博濟醫院看傷兵,皆湘軍重傷者,呻吟殊苦,有多人子彈未取,為之不快,當與院中商之。 十二月七日 滄白出示無線電,云湘軍在乳源城及龍歸市大掠,為之慨歎。