Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1922年 第6篇

關鍵字:「汪精衛」

六月十九日 呂滿來。汪精衛來,言數月來與競存交涉始末,不信遂有劇變,今果如此,人心之險一至是乎,相對太息。 六月二十三日 而張廩丞來,汪精衛來,云明日即赴粵,事已不可知而勤懇如故,可敬也。