Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1922年 第3篇

關鍵字:「粵事」

六月二十四日 李特生偕周靜涵、左欽庸、陳樂嵩來,皆言粵事者,周、左甚明白,陳則糊塗人也。 八月十一日 張溥泉偕金華袞來言事,云中山已去粵,明日可到滬,恐粵事從此去矣。