Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1921年 第1篇

關鍵字:「新世界」

二月二日 遂入新世界。雪已紛紛,觀客甚少。聽吳玉蓀後,遂看影戲,短篇促節,無甚意味。复登樓,黑姑娘唱一繞口令,仍返,看完影戲,乃冒雪歸。 二月十五日 率秋、年至新世界,年年騎驢,秋乃不敢,又可怪者。遇唐芝軒,云聽黑姑娘,實則人擁擠不能入。