Get Adobe Flash player

譚延闓日記放大鏡 1920年 第4篇

關鍵字:「蘇仙嶺」

三月十六日 出騎於蘇仙嶺下馬路,與岳、陳、李、宋偕,凡繞山下圈路者三,約可十餘里。既憩亭中,复看岳、李、宋、陳競馬久之,歸浴。 五月二十三日 醉六擬題蘇仙嶺四十八字。自由、平等、博愛、互助,以此精神普化里俗,偉大悠久,遠勝仙人。為我人類,為我鄉親,登此山者,倘明此理,斷念修仙,專念修己。